Apêl am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yn siop Co-op, Mlaenafon

Yn ystod oriau mân dydd Gwener 1 Chwefror 2019, tua 2am, cafodd Heddlu Gwent ei hysbysu bod cerbyd gwyn wedi gyrru i mewn i siop Co-op ym Mlaenafon, Pont-y-p?l.

Aeth swyddogion i'r safle lle'r oedd ffrynt y siop wedi cael ei ddifrodi gan ymgais i dynnu'r peiriant arian parod. Yn ystod y fyrgleriaeth, roedd y troseddwyr wedi gallu mynd â swm o arian parod na ellir ei gadarnhau o'r tu fewn i'r peiriant.

Mae swyddogion yn ymchwilio yn awr a gofynnir i unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu sydd ag unrhyw wybodaeth am y bobl a oedd yn gyfrifol, gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 43 01/02/19.

Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent neu gallwch roi gwybodaeth yn ddienw i Crimestoppers trwy ffonio 0800 555 111.