Apêl am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yng Nghaerffili

Cawsom hysbysiad am fyrgleriaeth mewn eiddo yn Heol Pontygwindy, Caerffili, tua 1.15pm ddydd Llun 6 Ionawr.

Yn ystod y digwyddiad hwn, cymerwyd set o allweddi o'r cyfeiriad a chafodd fan Volkswagen Transporter glas - rhif cofrestriad DA18 VRV - ei dwyn. Mae'r fan ar goll o hyd.

Mae swyddogion yn gobeithio siarad â'r dyn hwn, a allai ein helpu ni gyda'n hymholiadau.

Gall unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad ein hysbysu drwy ffonio 101, neu drwy anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 2000006169.

Neu gall pobl ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ffonio 999 mewn argyfwng.