Apêl am wybodaeth yn dilyn difrod i olwynion dau gerbyd heddlu

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth ar ôl i rywun ymosod ar ddau gar heddlu y tu allan i Orsaf Heddlu Brynmawr yn ystod oriau mân y bore, dydd Gwener 1 Chwefror 2019.

Tua 12.45am, stopiodd cerbyd ar Stryd Somerset, y tu allan i Orsaf Heddlu Brynmawr. Daeth y teithiwr allan o'r cerbyd (a welir yn y delweddau camera teledu cylch cyfyng) ac aeth i fyny at ddau o gerbydau Heddlu Gwent a gwneud twll mewn pedwar o’r teiars. Cafodd cerbyd personol swyddog heddlu ei dargedu hefyd, a gwnaed twll mewn dau deiar ar y cerbyd hwnnw yn ystod y digwyddiad.

Mae swyddogion yn credu mai model Mitsubishi Pajero h?n oedd cerbyd y tramgwyddwyr, gyda thrim arian ar waelod ei waelod a hanner uchaf tywyll.

Roedd y teithiwr yn gwisgo top tywyll gyda chwfl, trowsus tracwisg goleuach ac esgidiau glaw.

Tarfodd swyddogion ar y troseddwr, cyn iddo fynd yn ôl i mewn i sedd teithiwr y cerbyd a chael ei yrru i ffwrdd.

Dywed Arolygydd Blaenau Gwent, Amanda Thomas: “Mae'n ymddangos bod hwn yn ymosodiad bwriadol ar ein cerbydau yn ardal Blaenau Gwent. Gofynnaf i unrhyw un a all fod ag unrhyw wybodaeth i gysylltu â ni.

“Roedd yn bwrw eira'r noson honno ac mae ein cerbydau'n hollbwysig yng ngwaith y gwasanaethau brys, yn enwedig mewn tywydd garw, ac mae angen i ni fynd i'r rhannau o'r gymuned sydd ein hangen ni fwyaf.

“Mae colli dau gerbyd heddlu'n gallu cael effaith ddifrifol ar y gwaith o ymateb i argyfyngau. Rwy'n gobeithio y bydd trigolion Brynmawr yn cytuno nad yw hyn yn dderbyniol ac y byddant yn cefnogi fy swyddogion i sicrhau bod y bobl hyn yn cael eu canfod."

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101, neu gallwch anfon neges uniongyrchol at Facebook neu Twitter Heddlu Gwent, gan ddyfynnu rhif cofnod: 19 01/02/19