Apêl am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am ymosodiad ar fws Stagecoach ym Mlaenau Gwent

Mae swyddogion yn ymchwilio i ymosodiad y cafodd Heddlu Gwent eu hysbysu amdano ddydd Mercher 23 Ionawr 2019.

Digwyddodd yr ymosodiad ar fws Stagecoach yn ôl pob sôn, a oedd yn teithio rhwng Tredegar a Glyn Ebwy dydd Mercher 23 Ionawr 2019 am 9.16am.

Yn ystod y digwyddiad aeth dyn anhysbys at deithiwr gwrywaidd ac ymosod arno, gan achosi toriad a chleisiau i'w wyneb.

Yna gadawodd y troseddwr y bws ar arhosfa Campws Coleg Glyn Ebwy, gan adael y dioddefwr ar y bws.

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth i ganfod pwy yw'r dyn a ddangosir yn y ddelwedd camera teledu cylch cyfyng rydym yn credu y gall ein helpu ni gyda'n hymholiadau.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod: 107 23/01/19 neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter.