Apêl am wybodaeth yn dilyn lladrad ger Heol Pontygwindy yng Nghaerffili

Tua 3.30pm ddoe, dydd Llun 22 Gorffennaf 2019, aeth swyddogion i ymateb i hysbysiad am ladrad ar lwybr troed ger Heol Pontygwindy yng Nghaerffili.

Tua'r adeg hon, yn ôl pob sôn roedd dau ddyn yn eu hugeiniau'n cerdded trwy'r llwybr troed pan ddaeth dau ddyn, un ohonyn nhw'n gwisgo balaclava, i fyny atyn nhw a mynnu eiddo ganddyn nhw.

Cafodd un o'r dioddefwyr, dyn 20 oed o ardal Tretomas, ei drywanu yn ei law gan yr hyn y credir i fod yn gyllell gegin a chafodd ei fag a oedd yn cynnwys ffôn symudol a waled ei ddwyn. Derbyniodd anafiadau i'w law, a chafodd driniaeth gan barafeddygon yn y lleoliad.

Ni chafodd yr ail ddioddefwr, dyn 21 oed o ardal Tretomas, ei niweidio yn ystod y digwyddiad.

Yn dilyn y digwyddiad, arestiodd swyddogion ddyn 16 oed o ardal Penyrheol ar amheuaeth o ladrad ac mae yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Mae swyddogion yn parhau i ymchwilio ac yn gofyn i unrhyw un a allai fod wedi gweld unrhyw beth o gwmpas yr amser hwn a allai helpu gyda'n hymholiadau ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 336 23/07/19.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org.”