Apêl am wybodaeth yn dilyn lladrad yn Millets, Trefynwy

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad yn siop Millets ar Heol Monnow yn Nhrefynwy.


Digwyddodd y lladrad rywbryd dros nos rhwng 6.20pm ar 28ain Awst a 6.45am ar 29ain Awst.

Cafodd tair pabell (pabell las Berghaus, pabell las Hampton a phabell werdd Rydal) eu dwyn, yn ogystal â phorth pabell glas.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad hwn, neu unrhyw un a all fod wedi cael cynnig unrhyw rai o'r eitemau hyn, ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 61 29/08/18.