Apêl am wybodaeth yn dilyn ymgais i ladrata yng Nghasnewydd

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymgais i ladrata gydag arf yn Stryd Lydan, Casnewydd.

Rydym yn ymchwilio i ymgais i ladrata a ddigwyddodd yn Audosta yn Stryd Lydan ddydd Iau 8 Tachwedd, tua 10.15am.

Aeth dau ddyn i mewn i'r busnes, un gyda chyllell a ddefnyddiodd i fygwth aelod o staff a mynnu arian.

Ni chafodd neb ei anafu yn ystod y digwyddiad hwn.

Rhedodd y dynion i ffwrdd yn waglaw i gyfeiriad Stryd Frederick.

Mae ymholiadau'n parhau a hoffai swyddogion siarad â'r ddau unigolyn yn y ddelwedd teledu cylch cyfyng mewn perthynas â'r digwyddiad hwn gan ei bod yn bosibl bod ganddynt wybodaeth a allai gynorthwyo ein hymchwiliad.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ein ffonio ni ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900413177. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu gallwch gysylltu â ni trwy anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.