Apêl am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar yrrwr car yn Energlyn

Mae swyddogion yn apelio am dystion yn dilyn ymosodiad a ddigwyddodd dydd Mercher 5 Rhagfyr 2018 rhwng 7pm a 7.30pm yn Energlyn, Caerffili.

Hysbyswyd bod y dioddefwr, gyrrwr yn ei chwedegau, wedi cael anaf i'w law a oedd angen pwythau pan drywanodd bachgen ei law drwy'r ffenestr.

Yn ôl y disgrifiad roedd y troseddwr a'r ddau fachgen gydag ef yn wyn, yn eu harddegau ac ar feiciau heb unrhyw oleuadau.

Dywed Cwnstabl Lloyd, sy'n arwain yr ymchwiliad: “Roedd hwn yn ymosodiad cwbl ddireswm ar aelod o'r gymuned leol a achosodd anaf iddo yr oedd angen mynd i'r ysbyty i'w drin.

“Rwyf yn gofyn yn uniongyrchol i'r gymuned leol am unrhyw wybodaeth neu dystion a all helpu i ddwyn y troseddwr gerbron llys.

“Hoffwn hefyd ofyn yn uniongyrchol i rieni pobl ifanc yn y gymuned ystyried lle'r oedd eu plant y noson honno."

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth yn ymwneud â'r digwyddiad hwn ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod: 429 08/12/18