Apêl ar ôl i arian a gemwaith gael eu dwyn yn ystod byrgleriaeth yng Nghwmbrân

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth mewn eiddo ym Mhandy, Greenmeadow yng Nghwmbrân. Credir bod y fyrgleriaeth wedi digwydd ddydd Gwener 15 Tachwedd 2019, rhywbryd rhwng 6pm a 9pm.

Credir bod y tramgwyddwyr wedi defnyddio grym i fynd i mewn trwy ddrws ffrynt yr eiddo cyn dwyn swm mawr o arian a gemwaith gwerthfawr. Aeth y tramgwyddwyr ag allweddi cerbyd hefyd ond ni chafodd y cerbyd ei ddwyn.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld unrhyw beth amheus tuag adeg y digwyddiad. Hefyd, os oeddech chi'n gyrru yn yr ardal ac mae gennych chi ddelweddau camera dashfwrdd, cysylltwch â ni trwy ffonio 101 a dyfynnu rhif cofnod 548 15/11/19.

Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent, neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 111.