Apêl ar ôl i ddyn gael ei fygwth - Llanbradach

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn digwyddiad mewn eiddo ar Heol Coed y Brain, Llanbradach ddydd Sadwrn 28 Rhagfyr.

Tua 12.45pm, cafodd dyn 41 oed ei fygwth gyda chyllell gan gr?p o ddynion.   Ni chafodd unrhyw anafiadau. 

Hoffai swyddogion wybod pwy yw'r dyn yn y llun hwn, a siarad ag ef, gan ei bod yn bosibl y gall eu cynorthwyo gyda'u hymholiadau. 

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101. Gallwch anfon neges atom ar ein tudalennau Facebook neu Twitter hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Log: 1900474371