Apêl ar ôl i fan geffylau a beic cwad gael eu dwyn o'r Fenni

Cawsom ein hysbysu bod fan geffylau a beic cwad wedi cael eu dwyn o gyfeiriad yn Lôn Coed Glas, Y Fenni tua 6am ddydd Llun 18 Mai.

Yn ystod y lladrad, y credir iddo ddigwydd rhywbryd rhwng 8pm nos Sul 17 Mai ac amser yr hysbysiad, cafodd fan geffylau Ivor Williams 505 coch a beic cwad Quadzilla X8 du, glas a llwyd gyda'r rhif adnabod cerbyd (VIN) LCELYZ35F6003671N, eu dwyn.

Mae Heddlu Gwent yn apelio ar unrhyw dystion neu unigolion a allai fod â delweddau teledu cylch cyfyng, delweddau camera dashfwrdd neu wybodaeth am y digwyddiad hwn i gysylltu â nhw ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 51 18/05/20 neu 2000171021.

Gallwch gysylltu â'r llu trwy gyfrwng Facebook a Twitter hefyd a gallwch roi gwybodaeth i Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.