Apêl ar ôl i gar gael ei ddwyn yn Cwmbrân

Mae swyddogion Cwmbrân yn apelio am wybodaeth ar ôl i gar gael ei ddwyn.

Rydym yn ymchwilio ar ôl i Ford Fiesta du, rhif plât CE14 PMY, gael ei ddwyn tua 1.40pm ddydd Llun 20 Gorffennaf o Heol Casnewydd, Llantarnam.

Cawsom ein hysbysu gan fenyw oedrannus bod ei char wedi cael ei ddwyn pan aeth allan o'r cerbyd i agor y giatiau ger Abaty Llantarnam.

Roedd yr unigolyn a ddrwgdybir yn deithiwr mewn car ystâd gwyn/arian.

Yn ôl y disgrifiad roedd yn ddyn gwyn, tua 5 troedfedd 4 modfedd a chredir ei fod yn ei 20iau hwyr/30au cynnar. Nid oedd ganddo farf na mwstas ac roedd yn gwisgo top llwyd golau tenau. 

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Laura Walden:  "Roedd hwn yn ddigwyddiad brawychus ac roedd y dioddefwr wedi cynhyrfu ond ni chafodd ei niweidio.

“Rydym yn apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld Ford Fiesta du yn teithio gyda char ystâd gwyn/arian ar hyd Heol Casnewydd tuag at Gasnewydd ychydig ar ôl 1.40pm ddydd Llun, i gysylltu â ni. Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw ddelweddau dashcam neu deledu cylch cyfyng o Heol Casnewydd tuag adeg y digwyddiad gysylltu â ni.

Gall unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ein ffonio ni ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000258436 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook a Twitter hefyd.