Apêl arall i ddod o hyd i Neil Jones, sy'n 39 oed, o ardal Coed-duon

Rydym yn apelio eto am wybodaeth i ddod o hyd i Neil Jones sydd ar goll.

Cawsom ein hysbysu bod Neil, sy'n 39 oed ac o Goed-duon, ar goll ar y 1af o Chwefror 2020.

Yn ôl y disgrifiad mae'n 5 troedfedd 7 modfedd o daldra ac o faint canolig. Y tro diwethaf iddo gael ei weld roedd yn ardal Caerdydd.

Mae teulu Neil yn gofyn yn daer arno i gysylltu â nhw ar ôl i aelod o'r teulu farw'n sydyn.

Mae gan Neil gysylltiadau ag ardaloedd Coed-duon, Rhisga a Rhymni. Mae ganddo gysylltiadau ag ardal gorllewin Cymru hefyd.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth am ble mae ef ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000055389.