Apêl arall yn dilyn Gwrthdrawiad Traffig Marwol Heol Penywaun, Waunfelin, Pont-y-p?l.

?Mae swyddogion yn apelio eto am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig marwol ar Heol Penywaun, Pont-y-p?l.

Tua 7.45pm ar nos Lun y 5ed o Awst 2019, ymatebodd swyddogion i alwad yngl?n â gwrthdrawiad traffig difrifol ar Heol Penywaun, Waunfelin, Pont-y-p?l.

Roedd fan Renault Kangoo wen wedi gwerthdaro â cherbyd wedi’i barcio.

Yn drist, bu farw dyn 22 oed o ardal Pont-y-p?l. Aethpwyd â pherson arall o’r fan i Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd ond mae’r person wedi cael ei anfon adref o’r ysbyty erbyn hyn.

Arestiwyd dyn 27 oed ar amheuaeth achosi marwolaeth drwy yrru’n beryglus ac mae e wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Mae swyddogion yn gofyn i yrwyr oedd ar yr heol tuag amser y gwrthdrawiad edrych ar fideo eu “dash cams” am wybdaeth y gall fod o help  i swwyddogion yn eu hymholiadau.  Mae diddordeb mawr gennym siarad â gyrrwr Vauxhall Insignia arian, credir bod y cerbyd hwnnw yn Heol Albion Pont-y-p?l tua 6.30pm ar nos Lun y 5ed o Awst, mae’n bosibl bod gywboaeth gyda’r person all helpu gydag ymholiadau. 

Os oes gwybodaeth gyda chi, neu os oeddech wedi gweld y gwrthdrawiad yn digwydd, annogir i chi gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 neu drwy Neges Uniongyrchol Facebook neu Trydar, gan roi’r rhif 500 a dyddiad  5/8/19.