Apêl gan dditectifs i olrhain tat?

Mae ditectifs sy'n ymchwilio i ymosodiad rhywiol difrifol wedi rhyddhau argraff arlunydd o dat?.

Mae swyddogion yn ymchwilio i hysbysiad am ymosodiad rhywiol difrifol a ddigwyddodd yn Rhodfa Cripps, Tredegar, Blaenau Gwent, rhywbryd rhwng 10.30pm dydd Sadwrn 15 Mehefin, a 12.30am dydd Sul, 16 Mehefin 2019.

Ymosodwyd yn rhywiol ar y dioddefwr, menyw yn ei 30au, gan ddyn anhysbys. Mae hi'n dal i dderbyn cefnogaeth gan swyddogion arbenigol.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Leigh Holborn sy'n arwain yr ymchwiliad:  "Fel rhan o'n hymholiadau, rydym yn awyddus i ddod o hyd i'r dyn gyda'r tat? nodedig hwn ar ei fraich chwith, a allai fod â gwybodaeth hollbwysig i'n hymchwiliad. Hoffem ei annog ef neu unrhyw un sy'n adnabod y tat? i gysylltu â ni.

"Rydym yn parhau i apelio am wybodaeth a hoffem annog unrhyw un a allai fod wedi gweld unrhyw beth a allai helpu ein hymchwiliad i gyflwyno eu hunain. Hoffem glywed yn arbennig gan unrhyw un a allai fod â delweddau camera dashfwrdd, teledu cylch cyfyng neu ddelweddau camera cloch drws o ardal Rhodfa Cripps/Cefn Golau tuag adeg y digwyddiad.”

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth neu ddelweddau a allai helpu ein hymholiadau, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 309 o 07/08/19. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom gyda gwybodaeth ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd.