Apêl i ddod o hyd i berson yn ei arddegau sydd ar goll

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Ruben Schultz sy’n 15 mlwydd oed sydd ar goll.
 
Adroddwyd bod Ruben, o Gasnewydd, ar goll ddydd Mawrth, 28 Gorffennaf, ac mae pryder yn cynyddu am ei les.
 
Fe'i gwelwyd ddiwethaf tua 10am ddydd Mawrth, 28 Gorffennaf, yn ardal Gaer yng Nghasnewydd.
 
Mae ganddo gysylltiadau ag ardal Bryste.
 
Mae Ruben yn cael ei ddisgrifio yn 5ft7, o faint canolig â gwallt byr du.
 
Gofynnir i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am ble y mae ar hyn o bryd ffonio 101 gan ddyfynnu rhif log 2000269882. Gallwch chi hefyd anfon neges uniongyrchol atom ni drwy ein tudalennau Facebook a Twitter.
 
Anogir Ruben hefyd i gysylltu i gadarnhau ei fod yn ddiogel ac yn iach.