Apêl i ddod o hyd i ddyn mewn cysylltiad ag ymosodiad

Hoffai swyddogion siarad â Gareth Weaver o Dredegar mewn perthynas ag ymchwiliad i ymosodiad.

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Gareth Weaver, 37 oed, sydd â chysylltiadau ag ardaloedd Y Fenni a Merthyr Tudful.

Mae swyddogion yn cynghori aelodau'r cyhoedd i beidio â mynd ato ac os gwelwch chi ef, ffoniwch Heddlu Gwent ar 999 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000019097.

Neu, os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai ein helpu ni gyda'n hymholiadau, gallwch gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 neu anfon neges uniongyrchol at ein cyfrifon Facebook a Twitter, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.