Apêl i ddod o hyd i ddyn o Flaenau Gwent

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Darren Woods, 40 oed, mewn cysylltiad ag ymosodiad.

Rydym yn ymchwilio i ymosodiad a ddigwyddodd yng Nglyn Ebwy ar yr 22ain o Fehefin.

Hoffai swyddogion siarad â Darren Woods o Abertyleri gan ei bod yn bosibl y gall ein helpu gydag ymholiadau.

Mae ganddo gysylltiadau ag ardaloedd Glyn Ebwy a Brynmawr.

Gofynnir i unrhyw un sy’n gwybod lle mae ef neu sydd ag unrhyw wybodaeth ein ffonio ni ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000219685.

Fel arall, gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Gallwch anfon neges uniongyrchol atom gydag unrhyw wybodaeth trwy gyfrwng Facebook neu Twitter hefyd.