Apêl i ddod o hyd i ddyn o Gasnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Sheldon Lewis, sy'n 22 oed, o Gasnewydd.

Mae gwarant wedi cael ei chyhoeddi ar ôl i Sheldon beidio ag ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ar 29ain Ionawr ar ôl cael ei gyhuddo o dorri gorchymyn llys.

Yn ôl y disgrifiad, mae Sheldon yn wyn, yn fain ac mae ganddo wallt byr tywyll. 

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000070638 neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.