Apêl i ddod o hyd i ddyn oedd yn mynd â'i gi am dro yng Nghas-gwent

Mae swyddogion sy'n ymchwilio i wrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol yng Nghas-gwent yn apelio ar ddyn oedd yn mynd â'i gi am dro i gysylltu â nhw.

Cawsom ein galw i wrthdrawiad rhwng cerddwr a Mercedes arian ar Ffordd Gyswllt Dyffryn Gwy, Cas-gwent, tua 5.45pm dydd Iau 4 Mehefin.

Bu farw'r cerddwr, Nathaniel Smith, 17 oed o Gas-gwent, yn y fan a'r lle. Mae ei deulu'n dal i dderbyn cymorth gan swyddog arbenigol.

Mae swyddogion yn apelio ar ddyn oedd yn mynd â'i gi am dro y tu allan i'r clwb cymdeithasol yn Heol Burnt Barn, Bulwark, Cas-gwent am 5.38pm dydd Iau 4 Mehefin i gysylltu â nhw.

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Gerwyn Harris o'r Uned Ymchwilio i Wrthdrawiadau: “Hoffem siarad â'r dyn hwn oedd yn mynd â'i gi am dro gan ei fod yn dyst posibl ac efallai bod ganddo wybodaeth a allai helpu'r ymchwiliad. 

“Yn ôl y disgrifiad roedd y dyn yn wyn, gyda gwallt byr tywyll ac roedd yn gwisgo dillad tywyll. Roedd gyda phlentyn yn mynd â chi du am dro.

"Os ydych chi'n credu mai chi yw'r dyn hwn, gofynnaf yn daer arnoch chi i gysylltu â ni."

Gall unrhyw un â gwybodaeth ein ffonio ni ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod 2000196761, neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Gallwch gysylltu â ni trwy neges uniongyrchol ar Facebook a Twitter hefyd.