Apêl i ddod o hyd i gar ar ôl byrgleriaeth yng Nghaerffili

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i gar VW yn dilyn byrgleriaeth yng Nghaerffili.

Digwyddodd yn Heol Tyddyn rhwng 2pm a 2.20pm ar 25 Medi.

Cymerwyd gemwaith yn ystod y fyrgleriaeth.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un a allai fod wedi gweld car VW Passat arian yn yr ardal ar adeg y fyrgleriaeth i gysylltu â nhw.

Gofynnir i unrhyw un â delweddau camera dashfwrdd o'r A469 ger Heol Tyddyn gysylltu hefyd trwy ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900355026.

Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.