Apêl teledu cylch cyfyng ar ôl byrgleriaeth yn Nhy-du

[Translate to Cymraeg:]

[Translate to Cymraeg:]

Mae ditectifs wedi rhyddhau delwedd teledu cylch cyfyng o unigolyn yr hoffent siarad ag ef neu hi mewn perthynas â byrgleriaeth yng Nghasnewydd.

Cawsom ein hysbysu am fyrgleriaeth mewn cyfeiriad yn Rhodfa Brunel, Ty-du, Casnewydd ddydd Gwener 3 Gorffennaf.

Cafodd Volkswagen Tiguan du, rhif plât AF18 HHU, ei ddwyn o rodfa'r eiddo.

Hoffai swyddogion siarad â'r unigolyn yn y ddelwedd teledu cylch cyfyng gan ei bod yn bosibl bod ganddo ef neu hi wybodaeth a allai gynorthwyo'r ymchwiliad.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu cyfeirnod 2000234800 neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.