Apêl yn dilyn byrgleriaeth mewn siop ym Mhontllanfraith

Cawsom ein hysbysu am fyrgleriaeth yn Premier Stores, Rhodfa Fleur-de-Lys, Pontllanfraith tua 8.35pm ddydd Mawrth 17 Mawrth.

Aeth dau ddyn yn gwisgo mwgwd 'balaclava', un ohonyn nhw'n cario bwyell, i mewn i'r siop, bygwth y siopwr a dwyn swm o arian.

Roedd un ohonynt, a oedd yn cario bwyell gyda handlen goch, yn fain.

Yn ôl y disgrifiad roedd gan y ddau ddyn acenion lleol.

Ar ôl gadael y siop, trodd y ddau i'r chwith i gyfeiriad Hill View.

Rydym yn apelio ar unrhyw dystion, neu unrhyw unigolion a all fod â delweddau teledu cylch cyfyng neu ddelweddau camera dashfwrdd o gerbydau wedi parcio ar y stryd, neu wybodaeth am y digwyddiad hwn i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000095764.

Gallwch gysylltu â'r llu trwy gyfrwng Facebook a Twitter hefyd a gallwch hysbysu Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.