Apêl yn dilyn byrgleriaeth yng Nghaerffili

Mae swyddogion Caerffili yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth ym Mhontlotyn.

Rydym yn ymchwilio i fyrgleriaeth a ddigwyddodd yn Dan-y-graig ar y 1af o Hydref rhwng 2.45am a 3.15am.

Gofynnir i unrhyw un a allai fod wedi gweld neu glywed unrhyw beth amheus ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900362593 neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent hefyd.