Apêl yn dilyn gwrthdrawiad ar Ffordd Dyffryn, Casnewydd

Rydym yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar Ffordd Dyffryn, Casnewydd.


Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng car a beiciwr ar y groesfan i gerddwyr ger siop Asda, Dyffryn, tua 3.40pm ddydd Mawrth 10 Rhagfyr.

 

Aethpwyd â bachgen 12 oed, a oedd ar y beic, i Ysbyty Brenhinol Gwent i gael triniaeth. Cafodd anafiadau i'w goes.

 

Gofynnir i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad, neu sydd â delweddau camera dashfwrdd o'r ardal ar adeg y digwyddiad, gysylltu â ni. Gallwch ein ffonio ni ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900454740 neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.


Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at ein tudalennau Facebook a Twitter.