Apêl yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd, Casnewydd

Mae swyddogion sy'n ymchwilio i wrthdrawiad traffig ffyrdd yng Nghasnewydd yn apelio am dystion.

Cawsom hysbysiad am wrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng dau gerbyd yn Stryd Albany, Casnewydd ddydd Sul 30 Awst, ychydig cyn 11.20pm.

Digwyddodd y gwrthdrawiad, rhwng Vauxhall Corsa a Citroen C1, ger y goleuadau traffig ar gyffordd yr A4042 tu allan i archfarchnad Sainsburys.

Aethpwyd â dyn 20 oed i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd am driniaeth. Mae mewn cyflwr sefydlog.

Ni chredir bod ei anafiadau'n bygwth na newid bywyd.

Cafodd yr A4042 ei chau er mwyn cynnal gwaith ymchwilio a chafodd ei hagor am 1.20pm ddoe, Awst 31.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu sydd â delweddau camera dashfwrdd gysylltu â ni drwy ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000317675.

 Gallwch anfon neges uniongyrchol atom hefyd ar Facebook neu Twitter. Fel arall, gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar  0800 555 111.