Apêl yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd ym Mhont-y-pwl

Rydym yn apelio am dystion i wrthdrawiad traffig ffyrdd a ddigwyddodd yn Y Dafarn Newydd, Pont-y-pwl, ddydd Llun 18 Tachwedd.

Aeth swyddogion i safle gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar The Highway, ger y gylchfan ar Heol Brynbuga a'r fynedfa i goedwig Lodge Wood am 9.45pm.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng Ford Focus du a Peugeot 207 oren.

Rydym yn apelio ar dystion i'r gwrthdrawiad, nad ydyn nhw wedi siarad â swyddogion eto, i gyflwyno eu hunain.

Mae swyddogion yn apelio ar drigolion lleol sy'n byw yn ardal The Highway, Heol Brynbuga a Lodge Wood i wirio eu delweddau teledu cylch cyfyng o gwmpas adeg y gwrthdrawiad hefyd.

Mae dyn 26 oed o Gwmbrân wedi cael ei arestio ar amheuaeth o droseddau gyrru ac mae wedi cael ei ryddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Gall unrhyw un ag unrhyw wybodaeth neu ddelweddau camera dashfwrdd ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900426594, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd.