Apêl yn dilyn gwrthdrawiad yng Nghwmbrân  

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a beic modur ar ffordd yng Nghwmbrân.  

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A4042 tua'r de yng Nghwmbrân ddydd Sadwrn, 12 Medi, ychydig cyn 8pm.  

Roedd Ford Fiesta lliw arian a beic modur Honda CBR 600 glas yn rhan o’r digwyddiad rhwng cylchfan y Goron a chylchfan y Tyrpeg.  

Cafodd gyrrwr y beic modur, dyn 45 oed o Gwmbrân, ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, i gael triniaeth. Dywedir bod ei gyflwr yn argyfyngus ond yn sefydlog.  

Anogir unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth neu fideo camera dashfwrdd o'r ardal ar adeg y gwrthdrawiad i gysylltu drwy ein ffonio ar 101 a dyfynnu cyfeirnod 2000334134. 

Gallwch hefyd anfon neges atom drwy Facebook a Twitter.