Apêl yn dilyn lladrad - Tanlwybr o dan gylchfan Old Green, Casnewydd.

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad a ddigwyddodd ddydd Mawrth 25 Awst ar y tanlwybr dan gylchfan Old Green yng Nghasnewydd.

Tua 5.15pm aeth 6/7 o bobl ifanc yn eu harddegau i fyny at fachgen 13 oed a'i fygwth a dwyn ei feic trydan. Ni chafodd y bachgen unrhyw niwed.

Mae'r beic yn feic trydan KTM Marcina Ride 291 llwyd golau ac oren gyda logos KTM du ar y ffrâm (fel yn y llun).   

Mae'r beic yn nodedig oherwydd ei fod wedi cael ei uwchraddio gyda gripau llaw 'Dethrone' du, cyfrwy du o sbwng cof gyda streipen wen a phedalau fflat llwyd. Mae'r olwynion wedi cael eu huwchraddio hefyd gyda theiars "di-diwb" ac mae MAXXIS wedi ei ysgrifennu mewn llythrennau mawr gwyn ar y ffrâm.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad neu sy'n gwybod lle mae'r beic ffonio 101 neu anfon neges uniongyrchol atom gan ddyfynnu 2000310929.