Apêl yn dilyn lladrad yn Rhisga

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad a ddigwyddodd yn Rhisga.

Cawsom ein hysbysu bod dyn yn cerdded ar hyd Heol Parc tua 10pm dydd Iau 9 Ionawr, pan aeth dau berson i fyny ato.

Cafodd cês dillad ei ddwyn oddi arno, a gafodd ei ddarganfod yn hwyrach wedi ei adael yn Clyde Street.

Yn ôl y disgrifiad mae'r ddau berson dan amheuaeth yn wrywod gwyn rhwng 15 a 21 oed.

Roedd un ohonyn nhw'n 6 troedfedd 1 modfedd o daldra, yn gwisgo hwdi llwyd ac roedd ganddo wallt tywyll.

Roedd y llall tua 5 troedfedd 9 modfedd o daldra ac roedd yn gwisgo jîns du a hwdi. 

Dywedodd Ditectif Ringyll Dewi Davies: “Rydym yn apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld y lladrad yn Heol Parc, a ddigwyddodd ger y feddygfa, i gysylltu â ni. Gofynnwn i unrhyw un a allai fod wedi bod yn gyrru yn yr ardal wirio eu delweddau camera dashfwrdd hefyd."

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth a allai helpu'r ymchwiliad ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000010589. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at ein tudalennau Facebook a Twitter hefyd.