Apêl yn dilyn lladrad yng Nghil-y-coed  

Mae swyddogion sy’n ymchwilio i ladrad yng Nghil-y-coed yn apelio am dystion.  

Adroddodd dyn ei fod yn seiclo ar lwybr drwy’r parc y tu ôl i Gas Troggy tua 5pm ddoe, 21 Medi, pan ddaeth pedwar dyn tuag ato. 

Ymosododd y dynion ar y dyn 22 mlwydd oed a chafodd ei waled a'i allwedd i'w d? eu dwyn. Dioddefodd anaf bach i’w ben a chleisiau.  

Disgrifir y pedwar sydd dan amheuaeth fel dau ddyn gwyn a dau ddyn du yn eu 20au hwyr. Roedd gan un o’r dynion gwyn wallt brown a barf.  

Dywedodd DC Emma Studley: “Yn ddealladwy, bydd digwyddiad o’r math hwn yn achosi pryder i drigolion yn yr ardal hon. Mae ymholiadau yn mynd yn eu blaenau ac rydym yn gofyn i unrhyw un a oedd yn ardal y parc ar y pryd a allai fod wedi gweld y gr?p o ddynion i gysylltu â ni. 

“Gofynnir hefyd i unrhyw un sydd â deunydd fideo Camerâu Cylch Cyfyng o’r ardal gerllaw neu sydd ag unrhyw wybodaeth arall i gysylltu â ni trwy ein ffonio ar 101 a dyfynnu’r cyfeirnod 2000346245.”  

Gallwch gysylltu hefyd drwy anfon neges uniongyrchol ar Facebook a Twitter. Gellir adrodd gwybodaeth yn ddienw i Crimestoppers ar 0800 555 111.