Apêl yn dilyn tân bwriadol yng Nghasnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn digwyddiad o dân bwriadol yng Nghasnewydd.

Mae swyddogion yn ymchwilio ar ôl i gar gael ei roi ar dân oddi ar Heol Cas-gwent, tua hanner nos ar 10/11 Hydref.

Cafodd car du ei ddifrodi'n wael. Ni chafodd unrhyw un anafiadau corfforol.

Hoffai swyddogion wybod pwy yw'r dyn yn y llun a hoffent siarad ag ef gan ei bod yn bosibl bod ganddo wybodaeth a allai ein cynorthwyo gyda'n hymchwiliad.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn, neu sy'n adnabod y dyn yn y llun, ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900375840 neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter.

Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.