Apêl yn dilyn tân yng Nghasnewydd

Mae swyddogion yng Nghasnewydd yn apelio am wybodaeth yn dilyn tân yn Llyswyry.

Cawsom ein hysbysu am dân y tu allan i eiddo yng Nghilgant Hillview ddydd Mawrth 5 Tachwedd 2019, tua 9.30pm.

Rydym yn trin y tân fel un amheus ar hyn o bryd ac mae ymchwiliad yn parhau. Achoswyd difrod i borth ceir, a char a rhan o'r eiddo.

Ni chafodd unrhyw un unrhyw anafiadau.

Mae swyddogion yn apelio ar unrhyw un â gwybodaeth neu a allai fod wed gweld y digwyddiad i gysylltu â nhw.

Gallwch gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900409969 neu anfonwch neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.