Apêl yn dilyn ymosodiad Nos Galan

Mae ditectifs sy'n ymchwilio i ymosodiad Nos Galan ym Mhilgwenlli, Casnewydd, yn apelio ar dystion i gyflwyno eu hunain.

Rydym yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld ymosodiad yn Stryd Rhaglan, oddi ar Heol Fasnachol, ddydd Mawrth 31 Rhagfyr 2019, rhwng 5.30pm a 6.30pm.

Aeth dyn 35 oed o Gasnewydd, a gafodd anaf i'w fraich, i Ysbyty Brenhinol Gwent am driniaeth.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth a allai gynorthwyo'r ymchwiliad ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900478285, neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent hefyd.