Apêl am luniau camera dashfwrdd


Yn dilyn lladrad yn y Spar ar Heol Cas-gwent yng Nghasnewydd ar 17 Ionawr 2018, rydym yn annog pobl i wirio lluniau eu camerâu dashfwrdd.

Mae swyddogion yn arbennig o awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â chamera dashfwrdd ac a oedd yn gyrru ar Heol Aberddawan, Heol Cas-gwent a Rhodfa Acacia rhwng 8pm a 8.45pm neu Heol Somerton Road, Heol Balmoral a Heol Kensington rhwng 8.45pm a 9.30pm ar ddydd Mercher 17 Ionawr 2018. Efallai bod gennych luniau o’r unigolyn dan amheuaeth a allai helpu swyddogion i’w adnabod neu wybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol.

Yn ôl y disgrifiad roedd y dyn yn wyn ac yn siarad ag acen Casnewydd. Roedd yn gwisgo hwdi glas tywyll, het ddu a sgarff ddu o amgylch ei wyneb. Roedd hefyd yn cario neu’n gwisgo fest fflworolau nodedig dros ei hwdi.  

Os oes gennych unrhyw wybodaeth neu luniau a allai gynorthwyo swyddogion gyda’u hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 432 17/1/18.