Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i rywun dorri i mewn i garej yn ardal The Plantation, Gwndy

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i rywun dorri i mewn i garej yn ardal The Plantation, Gwndy rhwng 8pm ddydd Mercher 8 Tachwedd a 4pm ddydd Iau 9 Tachwedd.

Cafodd y troseddwyr fynediad drwy dorri clo y garej. Ar ôl cael mynediad, aethant â beic sgrialwr coch a gwyn Honda CRF 250X gwerth £2,600. Aethpwyd â dril cyfun Dewalt du hefyd.

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth, cysylltwch â ni ar 101 gan ddyfynnu cofnodrif 299 9/11/17.