Apêl am wybodaeth yn dilyn bwrgleriaeth o annedd ym Metws.

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn bwrgleriaeth o annedd ar Heol Cherwell ym Metws a ddigwyddodd rhwng 11.20am a 1.15pm ddoe (dydd Iau 16 Tachwedd).

Torrodd y troseddwyr y gwydr yn y drws ffrynt er mwyn mynd i mewn. Yn ystod y fwrgleriaeth, cafodd yr eitemau canlynol eu dwyn:

£75 mewn arian parod
Ffôn symudol gwerth tua £40
Mwclis aur â manylion blodau
Mwclis aur cul steil rhaff
Oriawr Rotary aur i ferch
Mwclis arian
Modrwy ddiemwnt un garreg â band platinwm
Modrwy dragwyddol â phatrwm hanner diemwnt
Tlysau gwisgo.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, neu os oeddech yn yr ardal ar y pryd a'ch bod wedi gweld rhywbeth, cysylltwch â ni. Gallwch ein ffonio ar 101 gan ddyfynnu cofnodrif 227 16/11/17 neu gallwch ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.