Apêl am wybodaeth ar ôl i feiciau gwerth £20,000 gael eu dwyn o Pandy yn y Fenni.

Rydym yn apelio am wybodaeth wedi i bedwar o feiciau a amcangyfrifir i fod gwerth £20,000 gael eu dwyn o fan gwersylla wedi ei barcio y tu allan i’r Pandy Inn, Y Fenni.

Digwyddiad y lladrad rhwng 4.30pm a 6.10pm dydd Sadwrn 3ydd Chwefror 2018. Llwyddodd y rhai dan amheuaeth i fynd at y beiciau ar ôl torri’r clo a’r gadwyn a oedd yn cloi’r blwch storio yng nghefn y fan gwersylla.

Gofynnir i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth gysylltu â 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 344 3/2/18.