Apêl am wybodaeth yn dilyn lladrad yng Nghaerffili

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad yn ardal Parc Lansbury.

Digwyddodd tua 6.45 dydd Llun 3 Mehefin yn Llys Wedgewood.

Yn ystod y lladrad ymosododd y tramgwyddwyr, un dyn a thair menyw, ar y dioddefwr a dwyn gemwaith - crogdlws Draig Goch aur a breichled ffrwyno aur.

Derbyniodd y fenyw, a oedd yn ei hugeiniau, fân anafiadau ac roedd wedi dychryn. Cafodd ei thrin ar y safle gan barafeddygon.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y lladrad, neu sydd ag unrhyw wybodaeth a allai ein helpu, ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 469 03/05/19.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org.

Mae tair menyw ac un dyn wedi cael eu harestio mewn perthynas â'r digwyddiad ac maen nhw ar fechnïaeth yn awr tra bod ymholiadau'n parhau.