Apêl am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar yr A40 tua'r gogledd, ger Rhaglan.

Tua 2.45am dydd Sadwrn 22ain Medi 2018, galwyd swyddogion i leoliad  gwrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng cerddwr a lori HGV las ar ffordd yr A40 tua'r gogledd ger Rhaglan.

Yn drist, bu farw'r cerddwr gwrywaidd yn lleoliad y gwrthdrawiad.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw fodurwyr a oedd yn defnyddio'r ffordd rhwng hanner nos a 3am dydd Sadwrn 22ain Medi 2018, wirio unrhyw ddelweddau camera dashfwrdd a all ddarparu gwybodaeth bellach a fydd o gymorth i swyddogion gyda'u hymholiadau.

Dylai unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth bellach ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 70 22/09/2018.