Apêl am wybodaeth yn dilyn ymosodiad yn Abertyleri

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am ymosodiad ar Bont y Ffowndri (tu allan i siop bapur newydd Ted) yn Abertyleri tua 3am dydd Sadwrn 22 Rhagfyr 2018.

Yn oriau mân y bore aeth dyn anhysbys i fyny at ddyn 24 oed a'i daro yn ei wyneb.

Dywedwyd bod y dioddefwr wedi cwympo i'r llawr ac yn fuan wedyn stampiodd y troseddwr ar ei ben drosodd a throsodd. Yn ôl disgrifiad y dioddefwr roedd y troseddwr tua chwe throedfedd o daldra gyda gwallt brown ac roedd yn siarad ag acen Bwylaidd.

Yn dilyn y digwyddiad aeth y dioddefwr adref ac aeth i Ysbyty Nevill Hall yn ddiweddarach. Ymysg ei anafiadau roedd: cyfergyd, toriadau a chleisiau ar ei ben a phen chwyddedig.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth neu unrhyw un  a allai fod wedi gweld y digwyddiad gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu anfon Neges Uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 245 23/12/18.