Apêl am dystion ar ôl ymosodiad honedig ym Margoed

Rydym yn apelio am dystion ar ôl ymosodiad honedig a ddigwyddodd y tu allan i glwb nos Blisters, Bargoed yn ystod oriau mân bore dydd Sadwrn 30 Mawrth 2019.

Digwyddodd yr ymosodiad honedig yn nrws y clwb nos, rhwng 12.45am a 1am ar y bore Sadwrn pan gafodd dyn ei symud o’r fynedfa gan ddynion yn gweithio ar y drws.

Mae swyddogion yn arbennig o awyddus i siarad â dwy fenyw a welwyd yn mynd i mewn i Blisters tua 12.50am a oedd yn gorfod symud o ffordd ffrwgwd.

Aeth y dioddefwr i'r ysbyty'r diwrnod canlynol, ar ôl dioddef anafiadau i'w gefn a'i freichiau.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth a allai helpu ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 44 30/03/19 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.