Apêl am dystion yn dilyn digwyddiad ym Mhont Ffowndri, Abertyleri

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn gael ei ganfod ag anafiadau difrifol yn ardal Pont Ffowndri, Abertyleri, fore dydd Mawrth.

Ar hyn o bryd, nid yw swyddogion o'r farn bod unrhyw drydydd parti yn rhan o'r digwyddiad, ond maent yn awyddus i siarad ag unrhyw dystion posibl a allai helpu gydag ymholiadau.

Daethpwyd o hyd i ddyn lleol, 29 oed tua 8.40am ddydd Mawrth, 12 Mawrth 2019, yn yr ardal. Mae'r dyn mewn cyflwr difrifol o hyd.

Hoffem glywed gan unrhyw un a allai fod wedi'i weld, neu unrhyw un sydd â recordiad camera car neu deledu cylch cyfyng o'r lleoliad hwnnw, ar unrhyw adeg rhwng 5pm ddydd Sul a bore dydd Mawrth.

Roedd yn gwisgo cot Parca du â'r sip wedi'i gau, jîns ac esgidiau rhedeg Adidas llwyd, ac roedd yn cario bag siopa coch. Mae tua 6 throedfedd o daldra, ac mae ganddo wallt tywyll.

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad hwn gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cofnod 81 o 12/3/19. Fel arall, gallwch anfon neges Uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter.