Apêl: Dyn amheus yn dychryn plant yng Ngelligaer

Mae swyddogion wedi derbyn tri hysbysiad am ddyn anhysbys yn mynd at blant a cheisio eu dychryn yn ardal Gelligaer, Caerffili.

Digwyddodd am y tro cyntaf tua 4pm dydd Mercher 5 Rhagfyr 2018, pan aeth dyn anhysbys allan o gar lliw arian yng nghyffiniau Heol Edward Lewis, cyn rhedeg tuag at ferch 15 oed mewn ffordd fygythiol, heb ddweud unrhyw beth.

Roedd yr ail ddigwyddiad tua 8am dydd Iau 6 Rhagfyr 2018, pan aeth dyn anhysbys at ferch 11 oed mewn amgylchiadau tebyg yn yr un ardal.

Roedd y trydydd digwyddiad tua 6pm dydd Iau 6 Rhagfyr 2018, pan gafodd bachgen naw oed ei rwystro rhag croesi'r ffordd.

Er bod y digwyddiadau hyn yn ofidus i'r plant dan sylw, ni chawsant eu niweidio mewn unrhyw ffordd.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am y digwyddiadau hyn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 477 o 6/12/18.