AR GOLL: Ydych chi wedi gweld Kirsty, 24 oed, o Gasnewydd? Rydym yn adnewyddu ein hapêl.

Rydym yn apelio eto am wybodaeth i ddod o hyd i Kirsty Barratt, 24 oed, sydd ar goll.

Daw Kirsty Barratt (sy'n cael ei hadnabod fel McCullough weithiau) o ardal Betws, Casnewydd ac mae ganddi gysylltiad hefyd ag ardaloedd o gwmpas Pilgwenlli a chanol dinas Casnewydd.

Adroddwyd ei bod ar goll ddydd Gwener 20fed Medi 2019. Fe’i gwelwyd ddiwethaf ar y dechrau ddydd Llun 21ain Hydref 2019 ac nid yw wedi’i gweld ers hynny; mae swyddogion yn pryderu am ei lles.

Yn ôl y disgrifiad mae Kirsty yn wyn, tua 5 troedfedd 2 fodfedd o daldra, mae'n denau ac mae ganddi wallt hir melyn; er ein bod yn credu efallai ei fod wedi cael ei liwio'n goch. Y tro diwethaf iddi gael ei gweld roedd yn gwisgo cot tri chwarter ddu, jîns tywyll, esgidiau rhedeg gwyn ac roedd ganddi fag llaw aur a du. 

Os gallwch chi helpu, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900348737. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i www.crimestoppers-uk.org.