Arést mewn perthynas ag ymchwiliad i danau bwriadol

Mae swyddogion sy'n ymchwilio i gyfres o danau bwriadol yn ardal Shaftesbury wedi arestio dyn.

Mae dyn 20 oed o Gasnewydd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gynnau tân gyda bwriad i beryglu bywyd. Mae wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau'n parhau.

Hysbyswyd am wyth o danau bwriadol rhwng mis Awst 2019 a mis Ionawr 2020 yn ardal Shaftesbury, Casnewydd.

Dywedodd Prif Arolygydd Rob Jenkins:  "Rydym ni'n gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i ddatrys y broblem hon. Rydym wedi trefnu mwy o batrolau amlwg yn yr ardal a bydd hyn yn parhau.
“Mae ymchwiliadau'n parhau a hoffwn annog unrhyw un ag unrhyw wybodaeth a allai helpu'r ymchwiliad i gysylltu trwy ffonio 101 gan ddyfynnu cyfeirnod 2000038042 neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.  Gallwch anfon neges uniongyrchol at ein tudalennau Facebook a Twitter hefyd.”