Ymosodiad – Heol Cas-gwent, Casnewydd

Digwyddodd y drosedd tua 9.20pm dydd Sadwrn, 22 Rhagfyr 2018, y tu allan i adeilad Sen BBQ.

Cafodd dyn ei daro'n anymwybodol gan wryw anhysbys, a adawodd y lleoliad wedi hynny.

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn awr i ganfod pwy yw'r dyn yn y ddelwedd teledu cylch cyfyng hon. Roedd yn yr ardal ar adeg y digwyddiad, ac rydym yn credu y gallai ein helpu ni gyda'n hymholiadau.

Os ydych yn adnabod y dyn yn y llun neu os gwelsoch chi'r digwyddiad y noson honno, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 562 o 22/12/18, neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Gall aelodau'r cyhoedd anfon negeseuon uniongyrchol atom hefyd ar Facebook neu Twitter.