Ymosodiad - Cwmbrân

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth am ymosodiad a ddigwyddodd yn nhafarn y Crow's Nest yng Nghwmbrân nos Sadwrn 23 Chwefror.

Cafodd gên dyn 32 oed o Sir Fynwy ei thorri ac aethpwyd ag ef i'r ysbyty i gael triniaeth.

Digwyddodd yr ymosodiad am tua 10.30pm a disgrifir y troseddwr fel dyn gwyn, canolig ei faint yn ei ugeiniau canol gyda gwallt du byr.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu cofnodrif 51 28/2/19 neu gallwch ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.