Atgoffir trigolion Ystrad Mynach i ddiogelu eu cartrefi

Mae swyddogion yn atgoffa pobl sy'n byw yn ardal Ystrad Mynach i sicrhau eu bod yn cloi eu ffenestri a drysau yn dilyn nifer o ladradau ac ymgeisiau i ladrata yn ystod yr wythnosau diweddar.

Dywedodd Rhingyll Tom Delaney,

"Cawsom ein hysbysu am bum achos yr wythnos ddiwethaf a hyd yn hyn yr wythnos hon, mae tri achos wedi cael eu riportio.

Rydym yn cynyddu patrolau yn yr ardal i fynd i'r afael â'r broblem ac rydym yn annog pobl i ail wirio eu bod wedi cloi eu drysau a ffenestri er mwyn ceisio atal eu hunain rhag dioddef oherwydd y troseddwyr manteisgar hyn."

Dyma rai camau eraill y gallwch eu cymryd i geisio cadw eich eiddo'n ddiogel;

  • Cadwch eich drysau dan glo a chuddiwch yr allweddi o'r golwg bob amser - peidiwch byth â gadael allweddi wedi cuddio rhywle fel dan fat neu botyn blodau

  • Peidiwch â gadael eitemau gwerthfawr fel bagiau neu ffonau symudol yn agos at ddrysau neu rywle lle y gellir eu gweld yn hawdd drwy ffenestri

  • Ystyriwch orchuddio ffenestri mewn siediau i guddio eitemau rhag llygaid busneslyd lladron

  • Defnyddiwch glo clap diogel ar ddrws eich garej a sied bob amser ac ystyriwch ddefnyddio larwm neu olau diogelwch

Os ydych chi'n cadw eitemau drud fel beiciau yn eich sied neu garej, gwnewch yn si?r eu bod yn ddiogel - naill ai defnyddiwch gadwyn i'w clymu wrth eitemau mawr eraill, neu defnyddiwch glo i'w clymu wrth y wal neu'r llawr.