Bachgen a fu farw ar ôl gwrthdrawiad traffig ffyrdd wedi cael ei enwi

Mae'r bachgen yn ei arddegau a fu farw ar ôl gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar yr A466, Cas-gwent wedi cael ei enwi fel Nathaniel Smith.

Cafodd swyddogion eu galw i wrthdrawiad rhwng cerddwr a Mercedes C250 arian ar Ffordd Gyswllt Dyffryn Gwy, Cas-gwent, tua 5.45pm dydd Iau 4 Mehefin.

Gellir enwi'r cerddwr a fu farw yn y fan a'r lle yn awr fel Nathaniel Smith, 17 oed, o Gas-gwent.

Mae ei deulu'n derbyn cymorth gan swyddogion arbenigol.

Yng ngoleuni'r pandemig presennol a chanllawiau ar gyfyngiadau ymgynnull, mae'r teulu yn gofyn i bobl yn y gymuned sydd am dalu teyrnged i Nathaniel wneud hynny'n ddiogel.

Rydym yn parhau i ymchwilio i'r gwrthdrawiad ac yn apelio ar unrhyw un â gwybodaeth i'n ffonio ni ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000196761.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan unrhyw un a allai fod â delweddau teledu cylch cyfyng neu gamera dashfwrdd o'r ardal ar adeg y gwrthdrawiad.

Gallwch gysylltu â ni trwy neges uniongyrchol ar Facebook a Twitter hefyd. Gellir rhoi gwybodaeth yn ddienw i Crimestoppers hefyd ar 0800 555 111.